prapor

VOC

VOC

VOC standard

Kontrola VOC
Norma VOC pro těkavé organické sloučeniny, které mají mnoho škodlivých účinků na životní prostředí a lidské zdraví.

Během tisku a laminace za sucha bude docházet k toluenu, xylenu a dalším těkavým emisím VOC, proto jsme zavedli zařízení na VOC, které shromažďuje chemický plyn a pomocí komprese až po spalování je přeměňuje na CO2 a vodu, což je šetrné k životnímu prostředí.
Tento systém jsme investovali ze Španělska od roku 2016 a v roce 2017 jsme obdrželi ocenění od místní samosprávy.
Naším cílem a pracovním zaměřením je nejen dělat dobrou ekonomiku, ale také snahou o zlepšení tohoto světa.